Okazje.Info.pl Reliable Reviews - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Mateusz Bereszczuk

Moduł Okazje.Info.pl Reliable Reviews

Opis modułu

Moduł dodaje możliwość wysyłania emaila po zakończonym zakupie z prośbą o ocenę produktów na okazje.info.pl

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Aby przystąpić do konfiguracji modułu, najpierw należy zdefiniować warunek, na który klient musi się zgodzić aby otrzymać pozwolenie na wysłanie emaila.
Aby to zrobić należy udać się do Stores > Terms and Conditions i tam utworzyć nowy warunek umowy

Następnie, aby włączyć moduł należy przejść do Stores > Configuration > Customers > Customer Configuration i zlokalizować pole okazje.info.pl Wiarygodne Opinie

11

Należy tutaj włączyć moduł, wpisać otrzymany od okazje.info.pl TID sklepu oraz wybrać wcześniej zdefiniowany warunek umowy
Po zapisaniu ustawień moduł zostanie włączony i będzie wysyłał dane do okazje.info.pl

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/okazje-info-pl-wiarygodne-opinie.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/okazje-info-pl-wiarygodne-opinie": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/okazje-info-pl-wiarygodne-opinie
php bin/magento module:enable Aurora_OkazjeInfoPlWiarygodneOpinie
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_OkazjeInfoPlWiarygodneOpinie
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!