<!-- TITLE: Okazje.info.pl Wiarygodne Opinie - Dokumentacja modułu Magento 2 --> <!-- SUBTITLE: Autor: Mateusz Bereszczuk --> # Moduł Okazje.info.pl Wiarygodne Opinie ## Opis modułu Moduł dodaje możliwość wysyłania emaila po zakończonym zakupie z prośbą o ocenę produktów na okazje.info.pl ## Zgodność modułu Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.2** i **2.3**. ## Sposób działania Aby przystąpić do konfiguracji modułu, najpierw należy zdefiniować warunek, na który klient musi się zgodzić aby otrzymać pozwolenie na wysłanie emaila. Aby to zrobić należy udać się do **Stores > Terms and Conditions** i tam utworzyć nowy warunek umowy Następnie, aby włączyć moduł należy przejść do **Stores > Configuration > Customers > Customer Configuration** i zlokalizować pole **okazje.info.pl Wiarygodne Opinie** ![11](/uploads/wiarygodne-opinie-okazje/11.png "11") Należy tutaj włączyć moduł, wpisać otrzymany od okazje.info.pl TID sklepu oraz wybrać wcześniej zdefiniowany warunek umowy Po zapisaniu ustawień moduł zostanie włączony i będzie wysyłał dane do okazje.info.pl ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/okazje-info-pl-wiarygodne-opinie.git" } ... ], ``` 2. Zmodyfikuj plik composer.json: ```text "require": { ... "aurora/okazje-info-pl-wiarygodne-opinie": "*" ... }, ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text composer update aurora/okazje-info-pl-wiarygodne-opinie php bin/magento module:enable Aurora_OkazjeInfoPlWiarygodneOpinie php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_OkazjeInfoPlWiarygodneOpinie php bin/magento setup:upgrade ``` ### Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!