WebP Images - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

WebP Images - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Konwertuj obrazy produktów i zawartość cms do formatu webp.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po zainstalowaniu i włączeniu modułu w Stores > Aurora > webP - Product image conversion. Moduł automatycznie uruchomi crona, który konwertuje wszystkie obrazy produktów do formatu webp.
Wypełnianie Quality of conversion z liczbą od 1 do 99 określa, ile strat informacji zostanie zastosowanych podczas konwersji obrazu.
Enable automatic conversion for static content rozpocznie automatyczną konwersję dla wszystkich stron / bloków w Twojej witrynie. Możesz także konwertować zawartość cms ręcznie za pomocą przycisków nad gridem w Content > Pages lub Content > Blocks.
Wszystkie automatyczne konwersje rozpoczynają się o godzinie 00:00 każdego dnia.
Ze względu na to, że magento2 nie jest kompatybilny z formatem webp - przekonwertowane zdjęcia będą wyświetlane niepoprawnie w sekcje edycji treści cms. Zdjęcia będą wyglądać poprawnie od strony frontu sklepu.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/webp-images.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/module-webp-images": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/module-webp-images
php bin/magento module:enable Aurora_WebpImages
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_WebpImages
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!