<!-- TITLE: WebP Images - Dokumentacja modułu Magento 2--> <!-- SUBTITLE: Autor: Paweł Wasiluk --> # WebP Images - Dokumentacja modułu Magento 2 ## Opis modułu Konwertuj obrazy produktów i zawartość cms do formatu webp. ## Zgodność modułu Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.3**. ## Sposób działania Po zainstalowaniu i włączeniu modułu w **Stores > Aurora > webP - Product image conversion**. Moduł automatycznie uruchomi crona, który konwertuje wszystkie obrazy produktów do formatu webp. Wypełnianie **Quality of conversion** z liczbą od 1 do 99 określa, ile strat informacji zostanie zastosowanych podczas konwersji obrazu. **Enable automatic conversion for static content** rozpocznie automatyczną konwersję dla wszystkich stron / bloków w Twojej witrynie. Możesz także konwertować zawartość cms ręcznie za pomocą przycisków nad gridem w **Content > Pages** lub **Content > Blocks**. Wszystkie automatyczne konwersje rozpoczynają się o godzinie 00:00 każdego dnia. Ze względu na to, że magento2 nie jest kompatybilny z formatem webp - przekonwertowane zdjęcia będą wyświetlane niepoprawnie w sekcje edycji treści cms. Zdjęcia będą wyglądać poprawnie od strony frontu sklepu. ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/webp-images.git" } ... ], ``` 2. Zmodyfikuj plik composer.json: ```text "require": { ... "aurora/module-webp-images": "*" ... }, ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text composer update aurora/module-webp-images php bin/magento module:enable Aurora_WebpImages php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_WebpImages php bin/magento setup:upgrade ``` ### Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!