<!-- TITLE: Simple FAQ - Dokumentacja modułu Magento 2 --> <!-- SUBTITLE: Autor: Paweł Wasiluk --> # Simple FAQ Module ## Opis modułu Spraw, by życie twoich klientów było prostsze przy pomocy modułu Simple FAQ. Od teraz nie będą musieli czekać na Twoją odpowiedź na nurtujące ich pytania. Z naszym modułem będziesz mógł stworzyć ogromną bazę pytań i odpowiedzi, dostępną dla klienta w Twoim sklepie Magento. Simple FAQ pozwala również na podział pytań na poszczególne kategorie, co zwiększy komfort i szybkość poszukiwania odpowiedzi. ## Zgodność modułu Moduł jest kompatybilny z Magento Community wersja: **2.2** i **2.3**. ## Sposób działania Po instalacji modułu, aby dodać pierwszą kategorię, kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Content > Faq Category. Klikając przycisk Add New Category przejdziesz do formularza dodawaniem kategorii. ![Faq 1](/uploads/simple-faq/faq-1.jpg "Faq 1") Formularz składa się z trzech sekcji: Category information, Search Engine Optimisation, Post Position. ![Faq 2](/uploads/simple-faq/faq-2.jpg "Faq 2") Enable Category – włącz lub wyłącz widoczność kategorii Category Name – ustaw nazwę dla kategorii Description – opcjonalne dodanie opisu kategorii Store View – sklep/widok sklepu w którym dostępna będzie kategoria Sort Order – pozwala na organizację kategorii ![Faq 3](/uploads/simple-faq/faq-3.jpg "Faq 3") Url – ustaw własną ścieżkę URL dla kategorii Meta Title – ustaw własny meta tytuł Meta Description – stwórz własny meta opis ![Faq 4](/uploads/simple-faq/faq-4.jpg "Faq 4") W ostatniej sekcji będą widniały pytania FAQ, które zostały przypisane do danej kategorii. Dodana kategoria zostanie umieszczona w tabeli znajdującej się w Content > Faq category. ![Faq 5](/uploads/simple-faq/faq-5.jpg "Faq 5") Aby dodać pytanie wraz z odpowiedzią, kieruj się do Content > Faq Items. Tam kliknij przycisk Add New Post. ![Faq 6](/uploads/simple-faq/faq-6.jpg "Faq 6") Zostaniesz przekierowany na stronę z formularzem składającą się z jednej sekcji - Post Information. ![Faq 7](/uploads/simple-faq/faq-7.jpg "Faq 7") ![Faq 8](/uploads/simple-faq/faq-8.jpg "Faq 8") Enable post – włącz lub wyłącz widoczność pytania wraz z odpowiedzią Question – tutaj wpisz swoje pytanie Answer – wpisz odpowiedź na pytanie, możesz skorzystać z edytora html lub WSWIG Category – przypisz post do jednej lub wielu kategorii, w których ma być wyświetlany Sort Order – pozwala na organizację rozkładu pytań Dodany post będzie widoczny w tabeli Content > Faq items. ![Faq 9](/uploads/simple-faq/faq-9.jpg "Faq 9") Zawartość modułu Simple FAQ jest zlokalizowana pod adresem “twojastrona/faq”. W stopce strony zostanie dodany przycisk Faq przekierowujący na wspomniany adres. ![Faq 10](/uploads/simple-faq/faq-10.jpg "Faq 10") Strona faq przedstawia się w następujący sposób, Faq categories (kategorie) są umieszczone po lewej stronie, natomiast pytania wraz odpowiedziami na środku. Domyślnie strona otwiera kategorie natywną “Show all”, gdzie widnieją wszystkie pytania. ![Faq 11](/uploads/simple-faq/faq-11.jpg "Faq 11") Przy kliknięciu na pytanie rozwinie się odpowiedź na dane pytanie. ![Faq 11](/uploads/simple-faq/faq-11.jpg "Faq 11") ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/Faq.git" } ... ], ``` 2. Zmodyfikuj plik composer.json: ```text "require": { ... "aurora/module-faq": "*" ... }, ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text composer update aurora/module-faq php bin/magento module:enable Aurora_Faq php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum. 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_Faq php bin/magento setup:upgrade ``` ### Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!