Simple FAQ - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Simple FAQ Module

Opis modułu

Spraw, by życie twoich klientów było prostsze przy pomocy modułu Simple FAQ. Od teraz nie będą musieli czekać na Twoją odpowiedź na nurtujące ich pytania. Z naszym modułem będziesz mógł stworzyć ogromną bazę pytań i odpowiedzi, dostępną dla klienta w Twoim sklepie Magento. Simple FAQ pozwala również na podział pytań na poszczególne kategorie, co zwiększy komfort i szybkość poszukiwania odpowiedzi.

Zgodność modułu

Moduł jest kompatybilny z Magento Community wersja: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu, aby dodać pierwszą kategorię, kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Content > Faq Category. Klikając przycisk Add New Category przejdziesz do formularza dodawaniem kategorii.

Faq 1

Formularz składa się z trzech sekcji: Category information, Search Engine Optimisation, Post Position.

Faq 2

Enable Category – włącz lub wyłącz widoczność kategorii
Category Name – ustaw nazwę dla kategorii
Description – opcjonalne dodanie opisu kategorii
Store View – sklep/widok sklepu w którym dostępna będzie kategoria
Sort Order – pozwala na organizację kategorii

Faq 3

Url – ustaw własną ścieżkę URL dla kategorii
Meta Title – ustaw własny meta tytuł
Meta Description – stwórz własny meta opis

Faq 4

W ostatniej sekcji będą widniały pytania FAQ, które zostały przypisane do danej kategorii.
Dodana kategoria zostanie umieszczona w tabeli znajdującej się w Content > Faq category.

Faq 5

Aby dodać pytanie wraz z odpowiedzią, kieruj się do Content > Faq Items. Tam kliknij przycisk Add New Post.

Faq 6

Zostaniesz przekierowany na stronę z formularzem składającą się z jednej sekcji - Post Information.

Faq 7
Faq 8

Enable post – włącz lub wyłącz widoczność pytania wraz z odpowiedzią
Question – tutaj wpisz swoje pytanie
Answer – wpisz odpowiedź na pytanie, możesz skorzystać z edytora html lub WSWIG
Category – przypisz post do jednej lub wielu kategorii, w których ma być wyświetlany
Sort Order – pozwala na organizację rozkładu pytań

Dodany post będzie widoczny w tabeli Content > Faq items.

Faq 9

Zawartość modułu Simple FAQ jest zlokalizowana pod adresem “twojastrona/faq”. W stopce strony zostanie dodany przycisk Faq przekierowujący na wspomniany adres.

Faq 10

Strona faq przedstawia się w następujący sposób, Faq categories (kategorie) są umieszczone po lewej stronie, natomiast pytania wraz odpowiedziami na środku. Domyślnie strona otwiera kategorie natywną “Show all”, gdzie widnieją wszystkie pytania.

Faq 11

Przy kliknięciu na pytanie rozwinie się odpowiedź na dane pytanie.

Faq 11

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/Faq.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/module-faq": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/module-faq
php bin/magento module:enable Aurora_Faq
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum.
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Faq
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!