<!-- TITLE: Simple Blog - Dokumentacja modułu Magento 2 --> <!-- SUBTITLE: Autor: Marek Milewski --> # Moduł Simple Blog ## Opis modułu Opowiadaj historie, które pozwolą zamienić odwiedzających na Twoich nowych klientów. Moduł Simple Blog pozwoli na stworzenie szerokiej bazy blogowej, co zwiększa szansę zaangażowania przez twoich odwiedzających, w końcu sama strona produktu jest mniej atrakcyjna, niż interesujący post z chwytliwym tytułem. Nowe materiały na Twojej stronie mogą zwiększyć SEO; ktoś może zainteresować się twoim postem i dodać link do niego na własnej stronie. Regularność w tworzeniu postów daje znać dla Twoich klientów, że strona jest uaktualniana. Dziel posty na kategorie, zwiększając przejrzystość blogu. ## Zgodność modułu Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.2** i **2.3**. ## Sposób działania Po instalacji modułu, aby dodać pierwszą kategorie, kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do **Content > Blog Category**. Klikając przycisk **Add New Category** przejdziesz do formularza dodawania kategorii. ![Image 4](/uploads/simple-blog/image-4.png "Image 4") Formularz składa się z dwóch sekcji: **Category Details**, **Category SEO**. ![Image 1](/uploads/simple-blog/image-1.png "Image 1") **Name** – ustaw nazwę dla kategorii **Url** – przypisz własny url dla kategorii **Store View** – sklep/widok sklepu w którym dostępna będzie kategoria **Enable category** - włącz lub wyłącz widoczność kategorii **Sort** – pozwala na organizację kategorii ![Image 6](/uploads/simple-blog/image-6.png "Image 6") **Meta Title** – ustaw własny meta tytuł **Meta Description** – stwórz własny meta opis **Meta Keywords** - dodaj słowa kluczowe Dodana kategoria zostanie umieszczona w tabeli znajdującej się w **Content > Blog Category**. ![Image 9](/uploads/simple-blog/image-9.png "Image 9") Aby dodać post do nowo utworzonej kategorii kieruj się do **Content > Blog Posts**. Przejdź do formularza poprzez przycisk **Add New Post**. ![Image 5](/uploads/simple-blog/image-5.png "Image 5") Na stronie add new post znajdziesz trzy sekcje: **Post Details**, **Post SEO**, **Related Products**. ![Image 10](/uploads/simple-blog/image-10.png "Image 10") ![Image 8](/uploads/simple-blog/image-8.png "Image 8") **Enable post** – włącz lub wyłącz widoczność postu **Title** - stwórz własny tytuł **Url** – ustaw własną ścieżkę URL dla postu **Main** Image – dodaj zdjęcie do postu (opcjonalne) **Short** Description – wpisz opis, możesz skorzystać z edytora html lub WSWIG **Content** – wpisz zawartość postu, możesz skorzystać z edytora html lub WSWIG **Category** – przypisz post do jednej lub wielu kategorii, w których ma być wyświetlany ![Image 16](/uploads/simple-blog/image-16.png "Image 16") **Meta Title** – ustaw własny meta tytuł **Meta Description** – stwórz własny meta opis **Meta Keywords** - dodaj słowa kluczowe Sekcja **Assign products in post** pozwala na przypisanie produktów, które będą wyświetlane pod postem. ![Image 12](/uploads/simple-blog/image-12.png "Image 12") W ten sam sposób można przypisać post do produktu w **Display post in products** aby wyświetlić powiązany post w karcie produktu Sekcja **Related product** pozwala na przypisanie produktów, które będą wyświetlane pod postem. ![Image 17](/uploads/simple-blog/image-17.png "Image 17") Dodane posty będą widoczne w tabeli **Content > Blog Posts**. Aby dodać większą swobodę w zarządzaniu blogiem, dodaliśmy opcję ograniczania postów w kategoriach **default** oraz **specific**. Dla wspomnianej konfiguracji kieruj się do **Stores > Configuration > Simpleblog > Blog configuration**. ![Image 2](/uploads/simple-blog/image-2.png "Image 2") Zawartość modułu Simple Blog jest zlokalizowana pod adresem “homepage/blog”. Możesz przenieść się na wspomniany adres z każdej strony sklepu, która posiada panel boczny. ![Image 7](/uploads/simple-blog/image-7.png "Image 7") Strona blogu zawiera kategorie wypisane po lewej stronie w panelu, oraz główną zawartość na środku. Klikając na **post title** lub **Read Post** zostaniesz przekierowany do postu z pełną zawartością. ![Image 19](/uploads/simple-blog/image-19.png "Image 19") ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/simple-blog.git" } ... ], ``` 2. Zmodyfikuj plik composer.json: ```text "require": { ... "aurora/simpleblog": "*" ... }, ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text composer update aurora/simpleblog php bin/magento module:enable Aurora_Simpleblog php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_Simpleblog php bin/magento setup:upgrade ``` ### Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!