Simple Blog - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Marek Milewski

Moduł Simple Blog

Opis modułu

Opowiadaj historie, które pozwolą zamienić odwiedzających na Twoich nowych klientów. Moduł Simple Blog pozwoli na stworzenie szerokiej bazy blogowej, co zwiększa szansę zaangażowania przez twoich odwiedzających, w końcu sama strona produktu jest mniej atrakcyjna, niż interesujący post z chwytliwym tytułem. Nowe materiały na Twojej stronie mogą zwiększyć SEO; ktoś może zainteresować się twoim postem i dodać link do niego na własnej stronie. Regularność w tworzeniu postów daje znać dla Twoich klientów, że strona jest uaktualniana. Dziel posty na kategorie, zwiększając przejrzystość blogu.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2, 2.3, 2.4.

Sposób działania

Po instalacji modułu, aby dodać pierwszą kategorie, kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Content > Blog Category. Klikając przycisk Add New Category przejdziesz do formularza dodawania kategorii.

Image 4

Formularz składa się z dwóch sekcji: Category Details, Category SEO.

Image 1

Name – ustaw nazwę dla kategorii
Url – przypisz własny url dla kategorii
Store View – sklep/widok sklepu w którym dostępna będzie kategoria
Enable category - włącz lub wyłącz widoczność kategorii
Sort – pozwala na organizację kategorii

Image 6

Meta Title – ustaw własny meta tytuł
Meta Description – stwórz własny meta opis
Meta Keywords - dodaj słowa kluczowe

Dodana kategoria zostanie umieszczona w tabeli znajdującej się w Content > Blog Category.

Image 9

Aby dodać post do nowo utworzonej kategorii kieruj się do Content > Blog Posts. Przejdź do formularza poprzez przycisk Add New Post.

Image 5

Na stronie add new post znajdziesz trzy sekcje: Post Details, Post SEO, Related Products.

Image 10

Image 8

Enable post – włącz lub wyłącz widoczność postu
Title - stwórz własny tytuł
Url – ustaw własną ścieżkę URL dla postu
Main Image – dodaj zdjęcie do postu (opcjonalne)
Short Description – wpisz opis, możesz skorzystać z edytora html lub WSWIG
Content – wpisz zawartość postu, możesz skorzystać z edytora html lub WSWIG
Category – przypisz post do jednej lub wielu kategorii, w których ma być wyświetlany

Image 16

Meta Title – ustaw własny meta tytuł
Meta Description – stwórz własny meta opis
Meta Keywords - dodaj słowa kluczowe

Sekcja Assign products in post pozwala na przypisanie produktów, które będą wyświetlane pod postem.

Image 12

W ten sam sposób można przypisać post do produktu w Display post in products aby wyświetlić powiązany post w karcie produktu

Sekcja Related product pozwala na przypisanie produktów, które będą wyświetlane pod postem.

Image 17

Dodane posty będą widoczne w tabeli Content > Blog Posts.

Aby dodać większą swobodę w zarządzaniu blogiem, dodaliśmy opcję ograniczania postów w kategoriach default oraz specific. Dla wspomnianej konfiguracji kieruj się do Stores > Configuration > Simpleblog > Blog configuration.

Image 2

Zawartość modułu Simple Blog jest zlokalizowana pod adresem “homepage/blog”. Możesz przenieść się na wspomniany adres z każdej strony sklepu, która posiada panel boczny.

Image 7

Strona blogu zawiera kategorie wypisane po lewej stronie w panelu, oraz główną zawartość na środku. Klikając na post title lub Read Post zostaniesz przekierowany do postu z pełną zawartością.

Image 19

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/simple-blog.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/simpleblog": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/simpleblog
php bin/magento module:enable Aurora_Simpleblog
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Simpleblog
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!