<!-- TITLE: Product Sorting - Dokumentacja modułu Magento 2 --> <!-- SUBTITLE: Autor: Mateusz Bereszczuk --> # Moduł Product Sorting ## Opis modułu Spraw by Twoje produkty były łatwiej dostępne dla klientów z modułem Magento2 Product Sorting. Nasz moduł daje Ci kontrolę nad sortowaniem produktów w twoim sklepie. ## Zgodność modułu Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.2** i **2.3**. ## Sposób działania Po instalacji modułu przejdź do panelu admina by skonfigurować twój moduł. Przejdź do **Stores > Configuration > Catalog > Catalog > Product Sorting Order**. ![14](/uploads/product-sorting/14.png "14") Ustaw wagę na poszczególne parametry. **Waga** pozwala określić priorytet dla domyślnego widoku kategorii. **Ilość dni dla** pozwala określić przedział czasowy dla którego zapisywane zliczane będą określone parametry. Po zapisaniu zmian w root projektu użyj komendy **bin/magento indexer:reindex**. Następnie przejdź do widoku kategorii by użyć sorterów udostępnionych przez moduł. Opcja znajduje się w **Catalog > Ctegories > Display Settings** ![13](/uploads/product-sorting/13.png "13") Klikając na wybraną opcję przeprowadzisz sortowane na produktach według liczby zamówień, wejść na produkt i nowości produktu. ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/ProductSorting.git" } ... ], ``` 2. Zmodyfikuj plik composer.json: ```text "require": { ... "aurora/productsorting": "*" ... }, ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text composer update aurora/productsorting php bin/magento module:enable Aurora_ProductSorting php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_ProductSorting php bin/magento setup:upgrade ``` ### Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!