Product Sorting - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Mateusz Bereszczuk

Moduł Product Sorting

Opis modułu

Spraw by Twoje produkty były łatwiej dostępne dla klientów z modułem Magento2 Product Sorting. Nasz moduł daje Ci kontrolę nad sortowaniem produktów w twoim sklepie.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu przejdź do panelu admina by skonfigurować twój moduł. Przejdź do
Stores > Configuration > Catalog > Catalog > Product Sorting Order.

14

Ustaw wagę na poszczególne parametry. Waga pozwala określić priorytet dla domyślnego widoku kategorii. Ilość dni dla pozwala określić przedział czasowy dla którego zapisywane zliczane będą określone parametry. Po zapisaniu zmian w root projektu użyj komendy bin/magento indexer:reindex.

Następnie przejdź do widoku kategorii by użyć sorterów udostępnionych przez moduł. Opcja znajduje się w Catalog > Ctegories > Display Settings

13

Klikając na wybraną opcję przeprowadzisz sortowane na produktach według liczby zamówień, wejść na produkt i nowości produktu.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/ProductSorting.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/productsorting": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/productsorting
php bin/magento module:enable Aurora_ProductSorting
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_ProductSorting
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!