<!-- TITLE: Feed - Dokumentacja modułu Magento 2 --> <!-- SUBTITLE: Autor: Łukasz Paliwoda --> # Moduł Feed ## Opis modułu Moduł dodaje funkcję generowania plików z produktami. ## Zgodność modułu Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.2** i **2.3**. ## Sposób działania Po zainstalowaniu modułu, znajdziesz go w menu w zakładce **Katalog**, gdzie pierwsza opcja Feed Listing przekieruje Cie do grida ![Product Feeds Image 1](/uploads/product-feeds/product-feeds-image-1.png "Product Feeds Image 1") W gridzie możesz dodać nowy feed za pomocą przycisku **Dodaj**. ![Product Feeds Image 2](/uploads/product-feeds/product-feeds-image-2.png "Product Feeds Image 2") Aby utworzyć feed należy wypełnić podstawowe pola konfiguracyjne takie jak nazwa, nazwa pliku, częstotliwość generacji i szablon. Można również zdefiniować dodatkowe warunki na podstawi których będą wybierane produkty. ![Product Feeds Image 3](/uploads/product-feeds/product-feeds-image-3.png "Product Feeds Image 3") Po utworzeniu feed'u można wygenerować go ręcznie wybierając opcję **Generuj** w wierszy feed'u albo poczekać na automatyczne wygenerowanie zgodnie z ustawioną częstotliwością. ![Product Feeds Image 4](/uploads/product-feeds/product-feeds-image-4.png "Product Feeds Image 4") Druga opcja pozwala stworzenie mapowań do kategorii. Po przejściu do Mapping Categories zostaniesz przekierowany do grida. ![Product Feeds Image 7](/uploads/product-feeds/product-feeds-image-7.png "Product Feeds Image 7") Aby utworzyć mapeowanie należy wypełnić podstawowe pola konfiguracyjne takie jak code, nazwa oraz możemy wykluczyć wybrane kategorie z mapowania. Po stworzeniu rekordu, możesz przejść do jego edycji, by dodać nazwy mapowania. ![Product Feeds Image 8](/uploads/product-feeds/product-feeds-image-8.png "Product Feeds Image 8") Konfiguracja modułu znajduję się w **Sklepy -> Konfiguracja -> Katalog**. ![Product Feeds Image 5](/uploads/product-feeds/product-feeds-image-5.png "Product Feeds Image 5") Konfiguracja pozwala na ustawienie podstawowych funkcji takich jak włączenie/wyłączenie modułu, określenie katalogu docelowego, czy częstotliwości uruchamiania generatora automatycznego. ![Product Feeds Image 6](/uploads/product-feeds/product-feeds-image-6.png "Product Feeds Image 6") ## Demo demo1.magecreation.com ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer * Dodać repozytorium do composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/feed.git" } ... ], ``` * Dodać pakiet do composer.json: ```text "require": { ... "aurora/feed": "~1.5" ... }, ``` * Wykonać polecenia w katalogu głównym Magento: ```text $ composer update aurora/feed $ php bin/magento module:enable Aurora_Feed $ php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_Feed php bin/magento setup:upgrade ```