Product Feeds - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Łukasz Paliwoda

Moduł Product Feeds

Opis modułu

Moduł dodaje funkcję generowania plików z produktami.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po zainstalowaniu modułu, znajdziesz go w menu w zakładce Katalog, gdzie pierwsza opcja Feed Listing przekieruje Cie do grida

Product Feeds Image 1

W gridzie możesz dodać nowy feed za pomocą przycisku Dodaj.

Product Feeds Image 2

Aby utworzyć feed należy wypełnić podstawowe pola konfiguracyjne takie jak nazwa, nazwa pliku, częstotliwość generacji i szablon. Można również zdefiniować dodatkowe warunki na podstawi których będą wybierane produkty.

Product Feeds Image 3

Po utworzeniu feed'u można wygenerować go ręcznie wybierając opcję Generuj w wierszy feed'u albo poczekać na automatyczne wygenerowanie zgodnie z ustawioną częstotliwością.

Product Feeds Image 4

Druga opcja pozwala stworzenie mapowań do kategorii. Po przejściu do Mapping Categories zostaniesz przekierowany do grida.

Product Feeds Image 7

Aby utworzyć mapeowanie należy wypełnić podstawowe pola konfiguracyjne takie jak code, nazwa oraz możemy wykluczyć wybrane kategorie z mapowania. Po stworzeniu rekordu, możesz przejść do jego edycji, by dodać nazwy mapowania.

Product Feeds Image 8

Konfiguracja modułu znajduję się w Sklepy -> Konfiguracja -> Katalog.

Product Feeds Image 5

Konfiguracja pozwala na ustawienie podstawowych funkcji takich jak włączenie/wyłączenie modułu, określenie katalogu docelowego, czy częstotliwości uruchamiania generatora automatycznego.

Product Feeds Image 6

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 • Dodać repozytorium do composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/feed.git"
  }
  ...
],
 • Dodać pakiet do composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/feed": "~1.5"
  ...
},
 • Wykonać polecenia w katalogu głównym Magento:
$ composer update aurora/feed
$ php bin/magento module:enable Aurora_Feed
$ php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Feed
php bin/magento setup:upgrade