<!-- TITLE: Multi-Source Product Availability - Dokumentacja modułu Magento 2--> <!-- SUBTITLE: Autor: Paweł Wasiluk --> # Multi-Source Product Availability - Dokumentacja modułu Magento 2 ## Opis modułu Pozwól swoim klientom podejrzeć w których magazynach i w jakiej ilośći znajdują się dany produkt. ## Zgodność modułu Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.3**. ## Sposób działania Po zainstalowaniu modułu powinieneś udać się do panelu administracyjnego, przejdź do **Stores > Configuration > Aurora > Multi-Source Product Availability**. ![Image 1](/uploads/multi-source-product-availability/i-1.jpg "Image 1") Jeśli masz poprawnie skonfigurowany Multi Source Inventory (MSI), przejdź do strony produktu, gdzie został dodany odnośnik do modala z dostępnością produktów. ![Image 2](/uploads/multi-source-product-availability/i-2.jpg "Image 2") ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/multi-source-product-availability.git" } ... ], ``` 2. Zmodyfikuj plik composer.json: ```text "require": { ... "aurora/multi-source-product-availability": "*" ... }, ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text composer update aurora/multi-source-product-availability php bin/magento module:enable Aurora_MultiSourceProductAvailability php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_MultiSourceProductAvailability php bin/magento setup:upgrade ``` ### Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!