Multi-Source Product Availability - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Multi-Source Product Availability - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Pozwól swoim klientom podejrzeć w których magazynach i w jakiej ilośći znajdują się dany produkt.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po zainstalowaniu modułu powinieneś udać się do panelu administracyjnego, przejdź do Stores > Configuration > Aurora > Multi-Source Product Availability.

Image 1

Jeśli masz poprawnie skonfigurowany Multi Source Inventory (MSI), przejdź do strony produktu, gdzie został dodany odnośnik do modala z dostępnością produktów.

Image 2

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/multi-source-product-availability.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/multi-source-product-availability": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/multi-source-product-availability
php bin/magento module:enable Aurora_MultiSourceProductAvailability
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_MultiSourceProductAvailability
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!