<!-- TITLE: Inactive Tab Title Pl --> <!-- SUBTITLE: A quick summary of Inactive Tab Title Pl --> # Inactive Tab Title for Magento 2 ## Opis modułu: Przeglądarka automatycznie zmienia tytuł zakładki kiedy użytkownik przełączy się na inną. ## Zgodność modułu: Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.2**, **2.3** i **2.4**. ## Instalacja przez Composer: * połącz się z serwerem przez SSH, * przejdź do folderu projektu i wykonaj następujące polecenia: ```text $ composer require aurora/module-inactive-tab-title $ php bin/magento setup:upgrade $ php bin/magento cache:flush ``` ## Aktualizacja przez Composer (jeśli moduł był instalowany przez Composer): ```text $ composer update aurora/module-inactive-tab-title $ php bin/magento setup:upgrade $ php bin/magento cache:flush ``` ## Instalacja bez użycia Composer: * kup moduł, * rozpakuj archiwum z zawartością, * wgraj pliki modułu na serwer do folderu: {Magento root}/app/code * w folderze projektu wykonaj następujące polecenia: ```text $ php bin/magento setup:upgrade $ php bin/magento cache:flush ``` ## Funkcjonalności ### Funkcjonalności po stronie frontu sklepu: * tytuł zakładki przeglądarki kiedy jest aktywna: ![Image 1](/uploads/inactive-tab-title/image-1.png "Image 1") * tytuł zakładki przeglądarki kiedy jest nieaktywna: ![Image 2](/uploads/inactive-tab-title/image-2.png "Image 2") ### Konfiguracja: * włączenie modułu oraz ustawienie tytułu zakładki kiedy jest nieaktywna: Stores >> Configuration >> Sales >> Aurora >> Inactive Tab Title. ![Image 3](/uploads/inactive-tab-title/image-3.png "Image 3") ## Demo demo2.magecreation.com