Inactive Tab Title Pl

A quick summary of Inactive Tab Title Pl

Inactive Tab Title for Magento 2

Wprowadzenie:

Przeglądarka automatycznie zmienia tytuł zakładki kiedy użytkownik przełączy się na inną.

Instalacja przez Composer:

  • połącz się z serwerem przez SSH,
  • przejdź do folderu projektu i wykonaj następujące polecenia:
$ composer require aurora/module-inactive-tab-title
$ php bin/magento setup:upgrade
$ php bin/magento cache:flush

Aktualizacja przez Composer (jeśli moduł był instalowany przez Composer):

$ composer update aurora/module-inactive-tab-title
$ php bin/magento setup:upgrade
$ php bin/magento cache:flush

Instalacja bez użycia Composer:

  • kup moduł,
  • rozpakuj archiwum z zawartością,
  • wgraj pliki modułu na serwer do folderu: {Magento root}/app/code
  • w folderze projektu wykonaj następujące polecenia:
$ php bin/magento setup:upgrade
$ php bin/magento cache:flush

Funkcjonalności

Funkcjonalności po stronie frontu sklepu:

  • tytuł zakładki przeglądarki kiedy jest aktywna:

Image 1

  • tytuł zakładki przeglądarki kiedy jest nieaktywna:

Image 2

Konfiguracja:

  • włączenie modułu oraz ustawienie tytułu zakładki kiedy jest nieaktywna: Stores >> Configuration >> Sales >> Aurora >> Inactive Tab Title.

Image 3