<!-- TITLE: Sales Page - Dokumentacja modułu Magento 2--> <!-- SUBTITLE: Autor: Paweł Wasiluk --> # Sales Page - Dokumentacja modułu Magento 2 ## Opis modułu Kontroluj, która grupa klientów powinna mieć możliwość dodania produktu do koszyka i zobaczyć cenę Twoich produktów. Moduł Hide Cart & Product Price daje Ci takie możliwości na poziomie pojedynczych produktów. ## Zgodność modułu Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.3**. ## Sposób działania Po zainstalowaniu modułu powinieneś udać się do panelu administracyjnego, przejdź do **Klient > Grupy klientów** tam możesz dodać nowe grupy klientów według własnego uznania. ważne jest, aby pamiętać ich identyfikatory, ponieważ będziemy ich używać w kolejnych krokach. Teraz przejdź do strony edycji atrybutów, **Sklepy > Atrybuty > Produkt** tam znajdziesz atrybuty (według kodu) dodane przez nasz moduł, czyli: ** hide_buy_for_user_groups **, ** hide_price_for_user_groups **. Edytuj wspomniane atrybuty, dodając do nich opcje. ![Image 1](/uploads/hide-cart-and-product-price/i-1.png "Image 1") Liczba w kolumnie z widokiem sklepu powinna odzwierciedlać identyfikator grupy klientów. Teraz możesz przejść do strony edycji produktu i tam zaznaczyć, która grupa klientów nie zobaczy ceny i / lub nie będzie mogła dodać produktu do koszyka. ![Image 2](/uploads/hide-cart-and-product-price/i-2.png "Image 2") ![Image 3](/uploads/hide-cart-and-product-price/i-3.png "Image 3") ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/hidecartproductprice.git" } ... ], ``` 2. Zmodyfikuj plik composer.json: ```text "require": { ... "aurora/hide-cart-product-price": "*" ... }, ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text composer update aurora/hide-cart-product-price php bin/magento module:enable Aurora_HideCartProductPrice php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_HideCartProductPrice php bin/magento setup:upgrade ``` ### Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!