Sales Page - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Sales Page - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Kontroluj, która grupa klientów powinna mieć możliwość dodania produktu do koszyka i zobaczyć cenę Twoich produktów. Moduł Hide Cart & Product Price daje Ci takie możliwości na poziomie pojedynczych produktów.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po zainstalowaniu modułu powinieneś udać się do panelu administracyjnego, przejdź do Klient > Grupy klientów tam możesz dodać nowe grupy klientów według własnego uznania. ważne jest, aby pamiętać ich identyfikatory, ponieważ będziemy ich używać w kolejnych krokach.

Teraz przejdź do strony edycji atrybutów, Sklepy > Atrybuty > Produkt tam znajdziesz atrybuty (według kodu) dodane przez nasz moduł, czyli: ** hide_buy_for_user_groups **, ** hide_price_for_user_groups **.
Edytuj wspomniane atrybuty, dodając do nich opcje.
Image 1

Liczba w kolumnie z widokiem sklepu powinna odzwierciedlać identyfikator grupy klientów.

Teraz możesz przejść do strony edycji produktu i tam zaznaczyć, która grupa klientów nie zobaczy ceny i / lub nie będzie mogła dodać produktu do koszyka.
Image 2
Image 3

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/hidecartproductprice.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/hide-cart-product-price": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/hide-cart-product-price
php bin/magento module:enable Aurora_HideCartProductPrice
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_HideCartProductPrice
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!