<!-- TITLE: Easy Reindex - Dokumentacja modułu Magento 2--> <!-- SUBTITLE: Autor: Aurora Creation --> # Moduł Easy Reindex ## Opis modułu Rozszerzenie Easy Reindex pozwala administratorom sklepów na łatwe ręczne aktualizowanie poszczególnych lub wszystkich indeksów bezpośrednio z panelu administratora zamiast wykorzystywania w tym celu wiersza poleceń. ## Zgodność modułu Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.2** i **2.3**. ## Sposób działania Aby wykonać reindexacie należy przejść do Panelu Admina **System > Index Management** następnie wybrać indexer lub skorzystać z opcji Select all, aby zaznaczyć pozycję dla, których chcemy wykonać reindex. ![Image 1](/uploads/easy-reindex/image-1.png "Image 1") Następnie w menu **Actions**, należy wybrać opcję **Reindex** i zatwierdzić **Submit**. ![Image 2](/uploads/easy-reindex/er-2.png "Image 2") Strona powinna się odświeżyć, a operacja reindexaci przeprowadzić asynchronicznie ![Image 3](/uploads/easy-reindex/er-3.png "Image 3") ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/easy-reindex.git" } ... ], ``` 2. Zmodyfikuj plik composer.json: ```text "require": { ... "aurora/easy-reindex": "*" ... }, ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text composer update aurora/easy-reindex php bin/magento module:enable Aurora_EasyReindex php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_EasyReindex php bin/magento setup:upgrade ``` ### Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!