Reindex From Admin Panel - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Aurora Creation

Moduł Reindex From Admin Panel

Opis modułu

Rozszerzenie Easy Reindex pozwala administratorom sklepów na łatwe ręczne aktualizowanie poszczególnych lub wszystkich indeksów bezpośrednio z panelu administratora zamiast wykorzystywania w tym celu wiersza poleceń.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Aby wykonać reindexacie należy przejść do Panelu Admina System > Index Management następnie wybrać indexer lub skorzystać z opcji Select all, aby zaznaczyć pozycję dla, których chcemy wykonać reindex.

Image 1

Następnie w menu Actions, należy wybrać opcję Reindex i zatwierdzić Submit.

Image 2

Strona powinna się odświeżyć, a operacja reindexaci przeprowadzić asynchronicznie

Image 3

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/easy-reindex.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/easy-reindex": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/easy-reindex
php bin/magento module:enable Aurora_EasyReindex
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_EasyReindex
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!