<!-- TITLE: Easy Guest Wishlist - Dokumentacja modułu Magento 2 --> <!-- SUBTITLE: Author: Jakub Szczubełek --> # Easy Guest Wishlist ## Opis modułu Dodaje listę ulubionych produktów dla niezalogowanych użytkowników. ## Zgodność modułu Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.2** i **2.3**. ## Sposób działania Po instalacji modułu w nagłówku strony pojawi się nowy odnośnik **Lista ulubionych**. Możesz przejść do listy ulubionych produktów, dodawać i usuwać je z listy. ![Wishlist Screen 01](/uploads/easy-guest-wishlist/wishlist-screen-01.png "Wishlist Screen 01") W momencie zalogowania, produkty z Twojej listy zostaną dodane do listy ulubionych Twojego konta sklepu. ![Wishlist Screen 02](/uploads/easy-guest-wishlist/wishlist-screen-02.png "Wishlist Screen 02") ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/wishlist.git" } ... ], ``` 2. Zmodyfikuj plik composer.json: ```text "require": { ... "aurora/wishlist": "*" ... }, ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text composer update aurora-modules/wishlist php bin/magento module:enable Aurora_EasyGuestWishlist php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_EasyGuestWishlist php bin/magento setup:upgrade ``` ### Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!