Easy Guest Wishlist - Dokumentacja modułu Magento 2

Author: Jakub Szczubełek

Easy Guest Wishlist

Opis modułu

Dodaje listę ulubionych produktów dla niezalogowanych użytkowników.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu w nagłówku strony pojawi się nowy odnośnik Lista ulubionych. Możesz przejść do listy ulubionych produktów, dodawać i usuwać je z listy.

Wishlist Screen 01

W momencie zalogowania, produkty z Twojej listy zostaną dodane do listy ulubionych Twojego konta sklepu.

Wishlist Screen 02

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/wishlist.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/wishlist": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora-modules/wishlist
php bin/magento module:enable Aurora_EasyGuestWishlist
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_EasyGuestWishlist
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!