<!-- TITLE: Dynamic Search Placeholder Pl --> <!-- SUBTITLE: A quick summary of Dynamic Search Placeholder Pl --> # Dynamic Search Placeholder for Magento 2 ## Wprowadzenie: Dynamicznie zmieniające się słowa kluczowe w polu wyszukiwania. ## Instalacja przez Composer: * połącz się z serwerem przez SSH, * przejdź do folderu projektu i wykonaj następujące polecenia: ```text $ composer require aurora/module-dynamic-search-placeholder $ php bin/magento setup:upgrade $ php bin/magento cache:flush ``` ## Aktualizacja przez Composer (jeśli moduł był instalowany przez Composer): ```text $ composer update aurora/module-dynamic-search-placeholder $ php bin/magento setup:upgrade $ php bin/magento cache:flush ``` ## Instalacja bez użycia Composer: * kup moduł, * rozpakuj archiwum z zawartością, * wgraj pliki modułu na serwer do folderu: {Magento root}/app/code * w folderze projektu wykonaj następujące polecenia: ```text $ php bin/magento setup:upgrade $ php bin/magento cache:flush ``` ## Funkcjonalności ### Funkcjonalności po stronie frontu sklepu: * Wyświetlanie słów kluczowych w polu wyszukiwania: ![Dynamic Search Placeholder Input](/uploads/dynamic-search-placeholder/dynamic-search-placeholder-input.png "Dynamic Search Placeholder Input") ### Konfiguracja: * włączenie modułu, ustawienie kolejności słów kluczowych oraz interwału czasowego: Stores >> Configuration >> Aurora >> Dynamic Search Placeholder. ![Dynamic Search Placeholder Configuration](/uploads/dynamic-search-placeholder/dynamic-search-placeholder-configuration.png "Dynamic Search Placeholder Configuration") ## Demo demo3.magecreation.com