Dynamic Search Placeholder Pl

A quick summary of Dynamic Search Placeholder Pl

Dynamic Search Placeholder for Magento 2

Wprowadzenie:

Dynamicznie zmieniające się słowa kluczowe w polu wyszukiwania.

Instalacja przez Composer:

  • połącz się z serwerem przez SSH,
  • przejdź do folderu projektu i wykonaj następujące polecenia:
$ composer require aurora/module-dynamic-search-placeholder
$ php bin/magento setup:upgrade
$ php bin/magento cache:flush

Aktualizacja przez Composer (jeśli moduł był instalowany przez Composer):

$ composer update aurora/module-dynamic-search-placeholder
$ php bin/magento setup:upgrade
$ php bin/magento cache:flush

Instalacja bez użycia Composer:

  • kup moduł,
  • rozpakuj archiwum z zawartością,
  • wgraj pliki modułu na serwer do folderu: {Magento root}/app/code
  • w folderze projektu wykonaj następujące polecenia:
$ php bin/magento setup:upgrade
$ php bin/magento cache:flush

Funkcjonalności

Funkcjonalności po stronie frontu sklepu:

  • Wyświetlanie słów kluczowych w polu wyszukiwania:

Dynamic Search Placeholder Input

Konfiguracja:

  • włączenie modułu, ustawienie kolejności słów kluczowych oraz interwału czasowego:
    Stores >> Configuration >> Aurora >> Dynamic Search Placeholder.

Dynamic Search Placeholder Configuration