<!-- TITLE: Delete My Account - Dokumentacja modułu Magento 2 --> <!-- SUBTITLE: Autor: Marek Milewski --> # Moduł Delete My Account ## Opis modułu Pozwól swoim klientom mieć pełną kontrolę nad ich kontami. Moduł Delete My Account pozwala na permanentne usunięcie własnego konta, bez konieczności asysty ze strony Twoich pracowników. ## Zgodność modułu Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: **2.2** and **2.3**. ## Sposób działania Po instalacji, funkcje modułu od razu stają się aktywne. Moduł nie wymaga dodatkowych konfiguracji z poziomu Panelu Admina. Aby usunąć konto, użytkownik powinien się zalogować i przejść do zakładki z ustawieniami konta. ![Image 2](/uploads/delete-my-account/image-2.png "Image 2") Przycisk **Account Delete** (usuń konto) jest umieszczony w lewym panelu nawigacji. Klikając go zostaniemy przekierowani do **strony Account Delete**. ![Image 9](/uploads/delete-my-account/image-9.png "Image 9") Przycisk **Delete My Account** nie usunie konta użytkownika od razu, zostanie on poproszony o potwierdzenie po czym zostanie wysłany e-mail potwierdzający. Uzyska również informacje czy e-mail został poprawnie wysłany. ![Image 10](/uploads/delete-my-account/image-10.png "Image 10") ![Image 4](/uploads/delete-my-account/image-4.png "Image 4") Aby zakończyć proces usuwania konta, użytkownik powinien przejść do skrzynki e-mail. E-mail potwierdzający usunięcie konta został przedstawiony poniżej. Po kliknięciu na **delete My Account**, konto zostanie usunięte. ![Image 8](/uploads/delete-my-account/image-8.png "Image 8") ## Instalacja modułu ### Instalacja przez Composer 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json: ```text "repositories": [ ... { "type": "vcs", "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/Deleteaccount.git" } ... ], ``` 2. Zmodyfikuj plik composer.json: ```text "require": { ... "aurora/deleteaccount": "*" ... }, ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text composer update aurora/feed php bin/magento module:enable Aurora_Deleteaccount php bin/magento setup:upgrade ``` ### Instalacja manualna 1. Rozpakuj archiwum 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji: ```text {Magento root} └── app/ └── code ``` 3. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia: ```text php bin/magento module:enable Aurora_Deleteaccount php bin/magento setup:upgrade ``` ### Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!