Delete My Account - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Marek Milewski

Moduł Delete My Account

Opis modułu

Pozwól swoim klientom mieć pełną kontrolę nad ich kontami. Moduł Delete My Account pozwala na permanentne usunięcie własnego konta, bez konieczności asysty ze strony Twoich pracowników.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 and 2.3.

Sposób działania

Po instalacji, funkcje modułu od razu stają się aktywne. Moduł nie wymaga dodatkowych konfiguracji z poziomu Panelu Admina. Aby usunąć konto, użytkownik powinien się zalogować i przejść do zakładki z ustawieniami konta.

Image 2

Przycisk Account Delete (usuń konto) jest umieszczony w lewym panelu nawigacji. Klikając go zostaniemy przekierowani do strony Account Delete.

Image 9

Przycisk Delete My Account nie usunie konta użytkownika od razu, zostanie on poproszony o potwierdzenie po czym zostanie wysłany e-mail potwierdzający. Uzyska również informacje czy e-mail został poprawnie wysłany.

Image 10

Image 4

Aby zakończyć proces usuwania konta, użytkownik powinien przejść do skrzynki e-mail. E-mail potwierdzający usunięcie konta został przedstawiony poniżej. Po kliknięciu na delete My Account, konto zostanie usunięte.

Image 8

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/Deleteaccount.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/deleteaccount": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/feed
php bin/magento module:enable Aurora_Deleteaccount
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Deleteaccount
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!