<!-- TITLE: Automatic Related Products Pl --> <!-- SUBTITLE: A quick summary of Automatic Related Products Pl --> # Automatic Related Products for Magento 2 ## Wprowadzenie: Moduł automatyzuje dodawanie produktów powiązanych, alternatywnych oraz dodatkowych do określonych produktów. Dzięki zastosowaniu warunków można dostosować wyświetlane produkty do własnych oczekiwań. ## Instalacja przez Composer: * połącz się z serwerem przez SSH, * przejdź do folderu projektu i wykonaj następujące polecenia: ```text $ composer require aurora/module-automatic-related-products $ php bin/magento setup:upgrade $ php bin/magento cache:flush ``` ## Aktualizacja przez Composer (jeśli moduł był instalowany przez Composer): ```text $ composer update aurora/module-automatic-related-products $ php bin/magento setup:upgrade $ php bin/magento cache:flush ``` ## Instalacja bez użycia Composer: * kup moduł, * rozpakuj archiwum z zawartością, * wgraj pliki modułu na serwer do folderu: {Magento root}/app/code * w folderze projektu wykonaj następujące polecenia: ```text $ php bin/magento setup:upgrade $ php bin/magento cache:flush ``` ## Funkcjonalności ### Funkcjonalności po stronie frontu sklepu: * wyświetlanie natywnych bloków z produktami powiązanymi oraz alternatywnymi spełniającymi określone kryteria, ![Image 1](/uploads/automatic-related-products/image-1.png "Image 1") ![Image 3](/uploads/automatic-related-products/image-3.png "Image 3") * W koszyku natywny blok z produktami dodatkowymi będzie wyswietlał produkty, ktore spełniają kryteria produktów w koszyku. ![Image 7](/uploads/automatic-related-products/image-7.png "Image 7") ### Opcje w panelu administracyjnym: * dodawanie, edycja oraz usuwanie reguł, ![Image 4](/uploads/automatic-related-products/image-4.png "Image 4") * ustawianie reguł dla produktów wyświetlanych oraz do produktów przy których mają się one pojawić. ![Image 5](/uploads/automatic-related-products/image-5.png "Image 5") ### Konfiguracja: * konfiguracja ilości wyświetlanch produktów w bloku oraz ich sortowania: Stores >> Configuration >> Sales >> Automatic Related Products. ![Image 6](/uploads/automatic-related-products/image-6.png "Image 6") ### Tworzenie nowej reguły: * nową regułę można utworzyć w: Marketing >> Related Products Rules * następnie kliknąć przycisk "Add New Rule" i uzupełnić odpowiednie pola formularza, * po uzupełnieniu należy kliknąć na “Save Rule” i wyczyścić cache Magento, Informacja dodatkowa: Jeśli dany produkt już posiada przypisane ręcznie do niego produkty powiązane, alternatywne lub dodatkowe to zostaną one wyświetlone zamiast tych wygenerowanych przez reguły modułu. ![Image 2](/uploads/automatic-related-products/image-2.png "Image 2") ## Demo demo1.magecreation.com