Automatic Related Products Pl

A quick summary of Automatic Related Products Pl

Automatic Related Products for Magento 2

Wprowadzenie:

Moduł automatyzuje dodawanie produktów powiązanych, alternatywnych oraz dodatkowych do określonych produktów. Dzięki zastosowaniu warunków można dostosować wyświetlane produkty do własnych oczekiwań.

Instalacja przez Composer:

 • połącz się z serwerem przez SSH,
 • przejdź do folderu projektu i wykonaj następujące polecenia:
$ composer require aurora/module-automatic-related-products
$ php bin/magento setup:upgrade
$ php bin/magento cache:flush

Aktualizacja przez Composer (jeśli moduł był instalowany przez Composer):

$ composer update aurora/module-automatic-related-products
$ php bin/magento setup:upgrade
$ php bin/magento cache:flush

Instalacja bez użycia Composer:

 • kup moduł,
 • rozpakuj archiwum z zawartością,
 • wgraj pliki modułu na serwer do folderu: {Magento root}/app/code
 • w folderze projektu wykonaj następujące polecenia:
$ php bin/magento setup:upgrade
  $ php bin/magento cache:flush

Funkcjonalności

Funkcjonalności po stronie frontu sklepu:

 • wyświetlanie natywnych bloków z produktami powiązanymi oraz alternatywnymi spełniającymi określone kryteria,

Image 1
Image 3

 • W koszyku natywny blok z produktami dodatkowymi będzie wyswietlał produkty, ktore spełniają kryteria produktów w koszyku.

Image 7

Opcje w panelu administracyjnym:

 • dodawanie, edycja oraz usuwanie reguł,

Image 4

 • ustawianie reguł dla produktów wyświetlanych oraz do produktów przy których mają się one pojawić.

Image 5

Konfiguracja:

 • konfiguracja ilości wyświetlanch produktów w bloku oraz ich sortowania:
  Stores >> Configuration >> Sales >> Automatic Related Products.

Image 6

Tworzenie nowej reguły:

 • nową regułę można utworzyć w: Marketing >> Related Products Rules
 • następnie kliknąć przycisk "Add New Rule" i uzupełnić odpowiednie pola formularza,
 • po uzupełnieniu należy kliknąć na “Save Rule” i wyczyścić cache Magento,

Informacja dodatkowa: Jeśli dany produkt już posiada przypisane ręcznie do niego produkty powiązane, alternatywne lub dodatkowe to zostaną one wyświetlone zamiast tych wygenerowanych przez reguły modułu.

Image 2