X Sell Cart Popup Pl

A quick summary of X Sell Cart Popup Pl

Cross-sell Cart Popup

Opis modułu

Moduł umożliwia wyświetlenie popup po dodaniu produktu do koszyka. W zależności od ustawionej konfiguracji w popupie wyświetlane są polecane produkty, oraz brakująca wartość do darmowej dostawy.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu należy go skonfigurować w tym przejdź do Sklepy > Konfiguracja > Katalog i wybierz menu Cross-Selling

Image 1

Możemy ustawić następujące opcje:

Image 2

Włącz moduł - włącza lub wyłącza moduł
Pokaż darmową dostawę - opcja włączenia/wyłączenia informacji o darmowej dostawie
Ilość produktów - ilość produktów powiązanych wyświetlanych w popupie
Reguła darmowej dostawy - wybór metody wyświetlania darmowej dostawy (stała stawka , na podstawie reguł koszyka)
Kwota - kwota darmowej dostawy przy wyborze stałej reguły darmowej dostawy

Po zapisaniu konfiguracji modułu, i dodaniu produktu do koszyka w sklepie wyświetla się popup.

Image 3

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/cross-sell-cart-popup.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/module-cross-selling": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/module-cross-selling
php bin/magento module:enable Aurora_CrossSelling
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_CrossSelling
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!