Sticky Cart Header - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Sticky Cart Header - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Pozwól swoim klientom mięć wgląd do koszyka niezalężnie w której części strony się znajdują. Moduł Sticky Cart Header dodaje tzw. sticky header z aktualnym stanem koszyka oraz przyciskami pozwalającymi na szybkie przejście do procesu zakupowego albo koszyka.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu, kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Stores > Configuration > Aurora > StickyHeader.

Image 1

Pod podaną ściężka otrzymasz konfiguracje do modułu, składającą się z 2 pól:

Enable On Main Page – włącz moduł dla wszystkich stron poza kartą produktu
Enable On Product Page – włącz modul dla strony karty produktu

Po wypełnieniu konfiguracji. Sticky header jest juz w pełni funkcjonalny. Na wszystkich stronach z wyłaczeniem karty produktu moduł prezentuje się następująco:

Image 2

A na stronie karty produktu, gdzie różni się tym, że zamiast przejscia do koszyka i procesu zakupowego, pozwala na dodanie produktu do koszyka:

Image 3

Warto zaznaczyć, iż sticky header jest aplikowany wyłącznie jeśli mamy jakiś produkt w koszyku.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/sticky-cart-header.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "sticky-cart-header": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update sticky-cart-header
php bin/magento module:enable Aurora_EasyInstagramPhotos
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_EasyInstagramPhotos
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!