Spam Bot Blocker - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Łukasz Paliwoda

Moduł Spam Bot Blocker

Opis modułu

Blokuje możliwość tworzenia kont spamerskich. Moduł nie wymaga od użytkownika żadnej dodatkowej akcji.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po zainstalowaniu modułu należy włączyć blokowanie w konfiguracji Sklepy -> Konfiguracja -> Klinenci -> Konfiguracja Klinenta -> Ochrona przed kontami spamowymi.

Image 1

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 • Dodać repozytorium do composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/spam-bot-blocker.git"
  }
  ...
],
 • Dodać pakiet do composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/spam-bot-blocker": "2.*"
  ...
},
 • Wykonać polecenia w katalogu głównym Magento:
$ composer update aurora/spam-bot-blocker
$ php bin/magento module:enable Aurora_SpamBotBlocker
$ php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_CartTransfer
php bin/magento setup:upgrade