Simple Extended Contact Forms - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Marek Milewski

Moduł Simple Extended Contact Forms

Opis modułu

Simple Extended Contact Forms pozwala na tworzenie własnego, w pełni konfigurowalnego formularza kontaktowego. Co więcej nie potrzeba przy tym żadnej wiedzy programistycznej - wszystko wykonasz w Panelu Admina. Możesz stworzyć bazę pól do formularza i samemu decydować kiedy i jakie stosować.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 and 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu, domyślne pola formularza Contact Us dostarczane przez Magento 2 zostały usunięte. Aby dodać swoje nowe spersonalizowane pola, przejdź Panelu Admina i dalej Content > Form Fields. Naciśnij Add New Field by dodać własne.

Image 14

Image 4

Enable – włącz lub wyłącz widoczność pola
Label – ustaw nazwę dla pola
Type – wybierz rodzaj wstawianych wartości:

 • Text - krótki tekst
 • Textarea - dłuższy tekst
 • Select - stwórz własne opcje, z których użytkownik będzie mógł wybrać wartość

Image 3

 • Email list - stwórz listę e-maili z których użytkownik wybierze odpowiedni dla pytania

Image 3

 • Reply to - pozwala użytkownikowi zdefiniować e-mail na który ma być dostarczona wiadomość
 • Subject - pozwala dodać tytuł wiadomości

Required – ustaw czy dane pole musi być wypełnione
Validation Type - ustaw rodzaj walidacji
Sort Order - pozwala na organizację rozkładu pól
Store View – sklep/widok sklepu w którym dostępne będzie pole

Twoje nowo stworzone pola będą widoczne w miejscu poprzedniego formularza Contact Us (in homepage/contact).

Image 6

Moduł jest w pełni kompatybilny z Magento 2, więc bez problemy dodasz captcha do stworzonego przez Ciebie formularza Stores > Configuration > Customers > Customer Configuration > Captcha.

Image 5

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/aurora-contact.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/contact-form": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/contact-form
php bin/magento module:enable Aurora_Contact
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Contact
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!