Sales Page - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Sales Page - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Utwórz stronę, która automatycznie doda produkty o specjalnych cenach. Teraz nie musisz tworzyć kategorii i ręcznie przenosić produktów, wszystko odbywa się za pomocą naszego modułu.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Moduł nie wymaga żadnych konfiguracji w Panelu admina, a cała zawartość znajduje sie pod adresem url: "twojastrona/salespage".

Image 2

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/SalesPage.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/salespage": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/salespage
php bin/magento module:enable Aurora_SalesPage
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_SalesPage
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!