Rodo - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Aurora Creation

Rodo - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Moduł umożliwia dodanie checkboxa z kaluzulą informacyjną RODO w formularzu rejestracji oraz formularzu kontaktowym.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2, 2.3 i 2.4.

Sposób działania

Aby klauzula wyświetlała się w poprawny sposób, należy w panelu administracyjnym dodać blok z jej treścią.

Dodawanie bloku

Kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Content > Elements > Blocks.

Wybierz opję Add New Block.

Pojawi się widok konfiguracji bloku.

Rodo 1

Enable Block - włączenie/ wyłączenie bloku.

Block Title- nazwa bloku.

Identifier - id bloku.

Store View- wybór na jakim poziomie ma być wyświetlany blok z klauzulą.

W polu tekstowym umieszczamy treść klauzuli RODO.

Rodo 15

Po konfiguracji wybieramy opcję Save.

Konfiguracja modułu.

Kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Stores > Configuration oraz Aurora > RODO

Rodo 2

W konfiguracji modułu mamy następujące opcje:

Enable on Contact page - pokaż blok z klauzulą na stronie formularzu kontaktu.

Contact block ID - id bloku, który zostanie użyty na stronie formularzu kontaktu

Enable on Register page - pokaż blok z klauzulą na stronie formularzu rejestracji.

Rgister block ID - id bloku, który zostanie użyty na stronie formularzu rejestracji.

Po zapisaniu i odświeżeniu cache. Blok z checkboxem i klauzulą pojawią się w odpowienim miejscu.

Rodo 3

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/rodo.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/rodo": "~1.0"
  ...
},

 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/rodo
php bin/magento module:enable Aurora_Rodo
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Rodo
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!