Rich Snippets - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Adam Dudel

Moduł Rich Snippets

Opis modułu

Moduł Rich Snippets usuwa ze strony dane rozszerzone w formacie mikrodanych i zastępuje je danymi w formacie ld+json.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu, kieruj się do Panelu Admina.
Tam przejdź do: Stores > Configuration > Aurora > Rich Snippets
Pod podaną ścieżką otrzymasz konfiguracje do modułu

Image 1

Module Enable - włącza/wyłącza moduł
Enable Sitelinks Searchbox - włącza/wyłącza wyszukiwanie linków do podstron
https://developers.google.com/search/docs/data-types/sitelinks-searchbox?hl=pl

Image 2

Enable - włącza/wyłącza generowanie danych rozszerzonych o produktach
Enable Multistock Inventory- włącza/wyłącza obsługę Multistock InventoryBrand - atrybut z marką produktu
Brand - atrybut z marką produktu
Default Aggregate Rating Value - włącza/wyłącza domyślne wartości dla ocen i recenzji
Default Rating Value - domyślna ocena
Default Review Count - domyślna ilość recenzji
Default Review Author - domyślny autor recenzji
Default Price Valid Until - domyślna data do której obowiązuje dana cena
(w przypadku braku ustawienia Special Price i Special Price To w produkcie)
Product Model - model produktu (https://schema.org/ProductModel)
Model Value - wartość dla modelu produktu (SKU, EAN, barcode itp.)

Image 3

Enable - włącza/wyłącza generowanie danych rozszerzonych o organizacji
Organization Name - nazwa organizacji
Customer Service Enable - włącza informacje kontaktowe do obsługi klienta
Customer Service Phone - numer telefonu
Customer Service Contact Options - dodatkowe opcje kontaktu

 • Toll Free - Bez opłat
 • Hearing Impaired Supported - Obsługiwane osoby niedosłyszące

Customer Service Area - zakres dostępności - nazwa kraju, miasta lub kod kraju.
Pola Technical Support (wsparcie techniczne) i Sales Service (serwis sprzedaży) wypełniamy analogicznie jak w obsłudze klienta.

Image 4

Wypełniamy dane o sieciach społecznościowych które będą dołączane do informacji o organizacji.

Działanie modułu możemy sprawdzić za pomocą Google Structured Data Testing Tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=pl

Podajemy adres URL sklepu/karty produktu lub wklejamy tam kod źródłowy strony.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/module-rich-snippets.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/module-rich-snippets": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/module-rich-snippets
php bin/magento module:enable Aurora_RichSnippets
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_RichSnippets
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!