Product Reviews Feed - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Product Reviews Feed - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Wyświetlaj najnowsze recenzje swoich klientów, gdziekolwiek chcesz w swoim sklepie.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po zainstalowaniu modułu masz dostęp do widżetu kanału opinii. Dodaj go w dowolnym miejscu na podstawie regularnych widżetów.
Widżet recenzji umożliwia przypisanie do niego tytułu i ograniczenie liczby recenzji, które będą prezentowane.

Aby Widżet był widoczny na stronie należy:

 • edytować np. stronę lub blok statyczny
 • wybrać widget "Product Recent Reviews" z listy dostępnych widgetów
 • opcjonalnie nadać tytuł (pole "Title") i ilość ostatnich recenzji jaka ma się wyświetlić (pole "Number reviews to show")
  Reviews 1
  Reviews 2
  Reviews 3

Widżet domyślnie będzie wyglądał jak na zdjęciu poniżej:

Image 1

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/product-reviews.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/product-reviews": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/product-reviews
php bin/magento module:enable Aurora_ProductReviews
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_ProductReviews
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!