Product Notify - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Product Notify - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Pozwól swoim klientom otrzymywać powiadomienia statusu produktów, z modułem Product Notify mogą to zrobić bez konieczności tworzenia konta.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po zainstalowaniu modułu powinieneś udać się do panelu administracyjnego, przejdź do Stores > Configuration > Catalog > Catalog > Product Alerts. Do formularza zostało dodane pole Allow notifications for guests włączające funkcjonalnośc modułu (aby moduł działał należy również włączyć natywną funkcjonalność alertów magento). Jeśli nie jest włączone wyświetlanie produktów 'Out of stock' w sklepie, przejdź do Stores > Configuration > Catalog > Inventory > Stock Options i włącz Display Out of Stock Products.
Prezentacja przycisku zostaje taka sama jak w natywnej funkcjonalności.
Image 1
Gdy nie jesteśmy zalogowani przycisk otwiera modal z polem na email.
Tu zdjecie jak ktos ostyluje

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/product-notify.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/product-notify": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/product-notify
php bin/magento module:enable Aurora_ProductNotify
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_ProductNotify
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!