Order Count - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Marek Milewski

Moduł Order Count

Opis modułu

Poznaj swój sklep w liczbach, z modułem order count kontrolujesz na bieżąco jak prosperuje i w jakim kierunku powinien iść twój sklep. Order count pozwala na kontrolowanie zliczania ilości sprzedaży, wysyłek, wystawionych faktur na przestrzeni czasowej określonej przez Ciebie.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 and 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu przejdź do Panelu Admina Stores > Configuration. Ustaw Store View na stronę Twojego sklepu.

Image 5

Następnie przejdź do zakładki Sales > Order Count. Tu możesz aktywować pracę modułu dla poszczególnych sfer. W każdym z nich konfiguracja przebiega w taki sam sposób.

Image 1

Enable order count - aktywuj moduł dla zamówień
Format - w jakim formacie informacja powinna zostać zapisana
Number digits in counter - jak długa powinna być liczba counter, np. dla 4 będzie to 0001 itd.
Reset counter - po jakim czasie odświeży się licznik, do wyboru mamy: nigdy, dzień, miesiąc, rok
Start count from - od jakiej liczby powinien wystartować licznik
Counter step - co ile powinien przeskakiwać licznik przy zamówieniu

Aby sprawdzić, czy moduł działa, utwórz zamówienie i przejdź do Sales > Orders. Identyfikator ostatniego zamówienia powinien mieć wzorzec utworzony w konfiguracji modułu.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/order-count.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/ordercount": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/ordercount
php bin/magento module:enable Aurora_OrderCount
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_OrderCount
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!