Newsletter Widget - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Jakub Szczubełek

Newsletter Widget - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Moduł pozwala wyświetlić wyskakujące okienko, które pozwoli klientom zapisać siędo Newslettera za pomocą adresu e-mail. W e-mailu potwierdzającym możesz wysłaćunikalny kod ze zniżką.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu przejdź do Panelu Admina w Stores > Settings >Configuration > Aurora > Newsletter popup jest możliwość konfiguracji modułu

Newsletter Widget 1

Enable Newsletter Popup - Włączenie / wyłączenie Newsletter Popup.
Newsletter Popup Delay - Czas w sekundach po jakim ma się wyświetlić Newsletter Popup.
Default Coupon Rule - Zawiera reguły ceny koszyka z automatycznie wygenerowanymikuponami (Cart price rule).
Coupon Block - Blok kuponu. Zawarty kod pozwala na umieszczenie promocyjnego kodu wwiadomości email (należy pamiętać o zastąpieniu ‘ruleId’ właściwym identyfikatorem reguły).

Aby utworzyć nową regułę cenową należy w Marketing > Cart Price Rules kliknąć w ‘AddNew Rule

Newsletter Widget 2

Na stronie tworzenia reguł należy wypełnić wszystkie niezbędne informacje, należy pamiętaćo zaznaczeniu opcji: Coupon na Specific Coupon oraz checkboxa Use Auto Generation

Newsletter Widget 3

Jeżeli wszystko zostanie skonfigurowane poprawnie, na dole strony powinny wyświetlić sięwygenerowane kody promocyjne

Newsletter Widget 4

Aby kody były wysyłane dla subskrybentów w mailach należy do templatki odpowiedzialnejza potwierdzenie subskrypcji podać kod z Coupon Block

Newsletter Widget 5

Widok popup

Newsletter Widget 6

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/newsletter-widget.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/newsletter-widget": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer aurora/newsletter-widget
php bin/magento module:enable Aurora_Newsletter
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Newsletter
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!