Easy Instagram Widget - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Easy Instagram Widget - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Moduł Easy Instagram Widget umożliwia dodawanie wielu widżetów o różnych treściach na Instagramie. Każdy widżet pobiera dane z wybranego konta na Instagramie.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu, kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Stores > Configuration > Catalog > Catalog > Instagram downloader (by Aurora).

Image 1

Pod podaną ściężka otrzymasz konfiguracje do modułu:

Sources - przypisz nowe źródła do swoich widżetów, tam zadeklaruj źródło, które jest nazwą twojego konta na Instagramie, a następnie pobierz zdjęcia klikając „Pobierz zdjęcia”
Enabled cron - automatycznie pobiera zdjęcia z wybraną częstotliwością

Wszystkie pobrane zdjęcia można edytować w Catalog > Instagram items
Image 4

Po zakończeniu konfiguracji, możemy dodać widget z treścią z konta instagram.

Image 2

Edytując widget mamy dostęp do następujących opcji:

Source - wybierz źródło swojego widżetu
Quantity -wybierz rozmiar widżetu

Po wstawieniu np. na stronę główną moduł prezentuje się w następujący sposób:

Image 3

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/easyinstagramwidget.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/module-instagram": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/module-instagram
php bin/magento module:enable Aurora_Instagram
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Instagram
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!