Improved Sorting - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Mateusz Bereszczuk

Moduł Imprved Sorting

Opis modułu

Pomóż klientom znaleźć ich następny idealny produkt z naszym nowym modułem sortującym. Wcześniej Twoi klienci posiadali tylko trzy opcje sortowania Twoich produktów: pozycją, nazwą produktu i ceną. Moduł Improved Sorting dodaje szcześć opcji sortowania: bestsellerami, nowymi produktami, starymi produktami, najtańszymi, najdroższymi, najczęściej komentowanymi.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu natychmiast otrzymujesz dostęp do usług modułu. Nie potrzeba wprowadzać żadych ustawień w panelu adnimistracyjnym. Aby posortować produkty, naciśnij na "Sort By" Toolbar

Image 1

Po jego naciśnięciu wyświetlą się wszystkie opcje sortowania

Image 2

Best Sellers - wyświetlanie najczęściej sprzedawanych produktów w pierwszej kolejności
New Products - wyświetlanie nowych produktów w pierwszej kolejności
Old Products - wyświetlanie najstarszych produktów w pierwszej kolejności
Cheapest - wyświetlanie najtańszych produktów w pierwszej kolejności
Most Expensive - wyświetlanie najdroższych produktów w pierwszej kolejności
Most Commented - wyświetlanie najczęściej komentowanych produktów w pierwszej kolejności

Opcje są kompatybilne z Magento 2, co oznacza że masz do nich dostęp w Configuration > Catalog > Storefront

Image 3

Lub przypisać je do kategorii w Catalog > Categories > Display Settings

Image 4

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/improved-sorting.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/improvedsorting": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/improvedsorting
php bin/magento module:enable Aurora_Improvedsorting
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Improvedsorting
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!