Google Tag Manager - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Google Tag Manager - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Moduł Google Tag Managert umożliwia dodawanie tagów google.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu, kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Stores > Configuration > Aurora > Google Tag Manager > General Settings.

Pod podaną ściężka otrzymasz konfiguracje do modułu::

Enabled – włącz/wyłącz moduł
Enable Data Layer – włącz/wyłącz skrypty data layer
Container ID – ID kontenera google

Gtm 1

Po włączeniu odpowiednich opcji moduł doda na stronie skrypty:

Gtm 2

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/gooogle-tag-manager.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/google-tag-manager": "*"
  ...
}
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/google-tag-manager
php bin/magento module:enable Aurora_GoogleTagManager
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_GoogleTagManager
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!