Easy Labels Pro - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Easy Labels Pro - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Spraw by twoje produkty stały się atrakcyjniejsze dzięki kolorowym, chwytającym za oko etykietom. Moduł pozwala na tworzenie i przydzielanie etykiet do dowolnych produktów wybranych przez Ciebie - przy pomocy funkcji wykorzystywanych między innymi w magento2 catalog rules. Główna zaletą jest to, że etykieta może tyczyć się zarówno jednego jak i wielu produktów. Moduł easy labels pozwala na wybranie koloru tekstu oraz tła etykiety z ponad 16 miliona kolorów albo nadaj im twoją dowolną klasę.

Zgodność modułu

Moduł jest kompatybilny z Magento Community wersja: 2.3.

Sposób działania

Aby dodać pierwszą etykietę, po instalacji modułu przejdź do Panelu Admina
Stores > Settings > Configuration > Aurora > Easy Labels PRO > Easy Labels Pro Module Configuration by włączyć moduł. Aby dodać etykiete przejdź do
Catalog > EasyLabels PRO > Manage PRO Labels, naciśnij na przycisk Add New Label by stworzyć etykietę.

L 1

Uzupełnij formularz.

L 2

Label – ustaw nazwę dla etykiety
Discount Label – zmień etykietę w “-x%” która będzie reflektować procent zniżki
CSS class – ustaw styl css dla etykiety
Font & Background color – wybierz kolor dla tekstu i tła przy pomocy okienka pomocniczego
Enable Label – włącz lub wyłącz widoczność etykiety
Enable in listing– włącz lub wyłącz widoczność etykiety dla listingu
Store View – sklep/widok sklepu w którym dostępna będzie etykieta

L 3

Pod formularzem widoczne będą warunki produktu jakie mają by spełniane by etykieta została dodana. Działają jak natywne warunki magento2.

Po dodaniu etykieta będzie widoczna w tabeli Catalog > Manage Pro Labels.

Przejdź do karty produktu by zobaczyć dodaną etykietę. Etykiety zostaną dodane pod nazwą produktu.
L 4

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/EasyLabelsPro.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/easy-labels-pro": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/easy-labels-pro
php bin/magento module:enable Aurora_EasyLabelsPro
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum.
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_EasyLabelsPro
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!