Easy Labels Pl

A quick summary of Easy Labels Pl

Moduł Easy Labels

Opis modułu

Spraw by twoje produkty stały się atrakcyjniejsze dzięki kolorowym, chwytającym za oko etykietom. Moduł pozwala na tworzenie i przydzielanie etykiet do dowolnych produktów wybranych przez Ciebie. Główna zaletą jest to, że etykieta może tyczyć się zarówno jednego jak i wielu produktów. Moduł easy labels pozwala na wybranie koloru tekstu oraz tła etykiety z ponad 16 miliona kolorów.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 and 2.3.

Sposób działania

Aby dodać pierwszą etykietę, po instalacji modułu przejdź do Panelu Admina Catalog > Manage Labels. Naciśnij na przycisk Add New Label by stworzyć etykietę.

Image 2

Image 6

Label – ustaw nazwę dla etykiety
Attribute set – zdefiniuj w produktach z jakim atrybutem/atrybutami etykieta ma być dostępna
CSS class – ustaw styl css dla fontu
Font & Background color – wybierz kolor dla tekstu i tła przy pomocy okienka pomocniczego
Enable Label – włącz lub wyłącz widoczność etykiety
Store View – sklep/widok sklepu w którym dostępna będzie etykieta

Po zapisaniu, twoja nowo utworzona etykieta będzie widoczna w tabeli Catalog > Manage Labels.

Image 3

Aby przypisać etykietę do produktu przejdź do Catalog > Products. Teraz edytuj lub dodaj swój produkt, ważne by produkt posiadał atrybut, która została wybrana w poprzednim kroku.

Image 14

Na górze formularza ujrzysz selektor pozwalający na aktywowanie etykiety dla produktu.

Image 5

By zobaczyć nowo dodaną etykietę przejdź do wybranego wcześniej produktu w sklepie Magento. Etykieta wyświetli się pod nazwą produktu, w momencie, gdy dodamy ich więcej niż jedna, etykiety zostaną wyświetlone w linii.

Image 8

Etykieta również wystąpi jako cecha produktu w Stores > Product, gdzie można ją jeszcze bardziej zindywidualizować przy pomocy natywnych opcji Magento 2.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/easylabels.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/easylabels": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/easylabels
php bin/magento module:enable Aurora_EasyLabels
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_EasyLabels
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!