Easy Instagram Photos - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Easy Instagram Photos - Dokumentacja modułu Magento 2

Opis modułu

Obecnie Instagram posiada przeszło 700 milionów aktywnych użytkowników i ich liczba ciągle rośnie. Spraw, by Twój sklep nie był obojętny na światowe trendy i połącz go ze swoim kontem Instagram. Moduł Easy Instagram Photos pozwala na dodawanie galerii zdjęć generowanych na podstawie najnowszych wpisów z Twojego konta Instagram.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu, kieruj się do Panelu Admina. Tam przejdź do Stores > Configuration > Easy Instagram Photos.

Image 1

Pod podaną ściężka otrzymasz konfiguracje do modułu, składającą się z 3 pól:

Enable – włącz moduł
User Id – user id Twojego konta instagram
Access Token – token do Twojego konta instagram

Zarówno pod user id jak i pod access token mamy odnośnik do instrukcji, gdzie możemy je otrzymać.

Po wypełnieniu konfiguracji. Możemy korzystać z widgetu, który został wygenerowany przez moduł.

Image 2

Edytując widget mamy dostęp do następujących opcji:

Title – tytul widgetu
Number of Images – ilość zdjęć wyświetlanych
Select Size of Image – pozwala na określenie wielkości zdjęć

Po wstawieniu np. na stronę główną moduł prezentuje się w następujący sposób:

Image 3

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/easy-instagram-photos.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/easy-instagram-photos": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/easy-instagram-photos
php bin/magento module:enable Aurora_EasyInstagramPhotos
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_EasyInstagramPhotos
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!