CMS Pages Navigation - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Mateusz Bereszczuk

Moduł CMS Pages Navigation

Opis modułu

Stwórz widget, który usprawni poruszanie się po Twoim sklepie. Z naszym modułem Twoi klienci będą posiadać szybki dostęp do głównych stron CMS sklepu.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu, do Content zostanie dodana nowa kategoria - CMS Pages Navigation. Tam, znajdziesz etykietę Manage Pages, która przekieruje Cię do Tabeli, gdzie w przyszłości będą umieszczone Twoje kategorie. Aby stworzyć pierwszą kategorie przejdź do Add New Category.

Image 1

Image 2

Name – ustaw nazwę kategorii
Parent – ustaw rodzica dla kategorii, rodzicem pierwszej kategorii musi być Root Category
CMS Page – ustaw stronę do której przekierowany będzie użytkownik. Kategorię z rodzicem
Root nie mają opcji przekierowania, gdyż ich funkcją jest kolekcjonowanie
następnych kategorii. Zatem w tym przypadku wybór CMS pages jest
zablokowany.

Image 3

Position - pozwala na organizację kategorii
Status – włącz lub wyłącz widoczność kategorii

Teraz stwórz kilka kategorii, Twoja tabela może wyglądać jak pokazano poniżej.

Image 4

Przerwa przed Name oznacza, że rodzicem kategorii nie jest Root Category.

Gdy kategorie zostały dodane przejdź do Content > Elements > Widgets, aby zrobić CMS Pages Navigation Widget. Przejdź do Add Widget, w formularzu Settings wybierz typ jako CMS Pages Navigation. Dalej postępuj z dodawaniem Widget’a.

Image 5

Twój nowo dodany widget, może wyglądać jak zaprezentowany poniżej.

Image 6

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/cms-pages.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/cmspagesnavigation": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/cmspagesnavigation
php bin/magento module:enable Aurora_CmsPagesNavigation
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_CmsPagesNavigation
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!