Category Url Builder

Autor: Mateusz Bereszczuk

Moduł Category Url Builder

Opis modułu

Stwórz przyjazne dla SEO adresy url Twoich kategorii z modułem Category Url Builder. Nasz moduł pozwala na znaczne skrócenie adresu url stworzoną przez Ciebie nazwą.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu, przejdź Catalog > Categories w PA. Edytuj dowolną kategorię posiadającą rodzica lub dodaj nową z takim samym wymaganiem.

Image 1

Przejdź do Search Engine Optimization i wpisz adres url wybranej kategorii, zaznacz Omit parent path checkbox. Po zapisaniu zmian, od teraz pełnym adresem url twojej kategorii będzie strona-domowa/url-key, a nie strona-domowa/kategoria-rodzic/url-key.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/category-url-builder.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/category-url-builder": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/category-url-builder
php bin/magento module:enable Aurora_CategoryUrlBuilder
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_CategoryUrlBuilder
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!