Cart Transfer - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Marek Milewski

Moduł Cart Transfer

Opis modułu

Pozwól swoim klientom sugerować zakup przedmiotów z Twojego sklepu przy pomocy modułu Cart Transfer. Moduł dodaje specjalny formularz do strony koszyka, bu ułatwić sposób polecenia zakupu dla ich przyjaciół.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2 i 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu, jest on od razu aktywny, nie musisz również wykonać żadnych zmian w Panelu Admina.

Image 8

Dodaj dowolny przedmiot do koszyka i przejdź do niego.

W koszyku zobaczysz rozwijany formularz Send Cart To Friend.

Image 2

Image 3

Wpisz docelowy adres Email, tytuł maila oraz Imię osoby do której wysyłasz wiadomość. Osoba do której została wysłana wiadomość, otrzyma wiadomość zaprezentowaną poniżej.

Image 1

Klikając na add products to cart użytkownik zostanie przekierowany do strony sklepu z produktem dodanym do jego koszyka.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/CartTransfer.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/cart-transfer": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/cart-transfer
php bin/magento module:enable Aurora_CartTransfer
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_CartTransfer
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!