Brands - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Mateusz Bereszczuk

Moduł Delete My Account

Opis modułu

Moduł Brands pozwala na pogrupowanie produktów względem ich marek i wyświetlenie baneru na stronie głównej.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.3.

Sposób działania

Po instalacji modułu przejdź do panelu admina w Stores > Configuration > Aurora > Brands aby włączyć moduł.

Image 1

W tym miejscu można również zmienić atrybut (zalecany jest Brands) oraz zmienić ilość wyświetlanych banerów.
Następnie przejdź do Stores > Attributes > Product i edytuj wcześniej wybrany atrybut.
W polu Manage Swatch wybierz opcję Upload a file pod kolumną Swatch i wybierz zdjęcie, które ma być wyświetlone na stronie głównej, a pod kolumną Admin ustaw nazwę.

Image 2

Następnie należy podpiąć wybrane artykuły pod ustawiony atrybut. W tym celu przejdź do Catalog > Products i edytuj wybrany produkt. Znajduje się w nim pole Brands, w którym wybierz zdefiniowaną wcześniej opcję.

Image 5

Na stronie głównej widoczny jest teraz wysłany baner. Po jego naciśnięciu zostaną wyświetlone wszystkie podpięte do niego produkty.

Image 3

Image 4

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:magento2/brands.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/brands": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/brands
php bin/magento module:enable Aurora_Brands
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_Brands
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!