Ask For Details Pro - Dokumentacja modułu Magento 2

Autor: Paweł Wasiluk

Moduł Ask For Details Pro

Opis modułu

Pomóż swoim klientom uzyskać więcej informacji na temat produktów. Pozwól im zadać dokładne pytanie na stworzonym przez Ciebie szablonie.
Wersja Pro danje możliwość ustawienia Google reCaptcha. Miej pewność, że pytania odnosnie produktu wysyłają prawdziwi klienci i zabezpiecz się przed spamem od robotów.

Zgodność modułu

Ten moduł jest zgodny z następującymi wersjami Magento Community: 2.2, 2.3, 2.4.

Sposób działania

Po instalacji moduł jest domyślnie wyłączony, kieruj się do Panelu Admina by go aktywować. Przejdź do Stores > Configuration > Catalog > Ask For Details Pro. Znajdziesz tam dwie sekcje.

16 2

 • Enable Ask For Details - włącz lub wyłącz moduł
 • Enable Captcha - włącz lub wyłącz Captcha
 • reCaptcha Options - URL do weryfikacji konta google dla reCaptcha
 • Feedback For Customer - gdy włączony, klient otrzyma e-mail potwierdzający wysłanie zapytania
 • Form title - nadaj tytuł e-mailowi

17

 • Sends E-mails To - ustaw e-mail na który będą wysyłane pytania
 • E-mail Sender - ustaw nadawcę e-maila
 • Store E-mail Template - wybierz szablon e-maila, możesz go edytować w Stores > Configuration > General > Store Email Addresses
 • Customer E-mail Template - pole pojawia się po włączeniu Feedback For Customer. Wybierz szablon e-maila, możesz go edytować w Stores > Configuration > General > Store Email Addresses > Ask For Details Pro

18

Gdy moduł został aktywowany, w panelu przejdź do Content > Form Fields. Aby dodać nowe pole do formularza, kliknij Add New Field.

B 3
B 4

 • Enable Field – włącz lub wyłącz widoczność pola
 • Field Label – wpisz nazwę pola
 • Field Type – wybierz czy pole powinno być text lub textarea
 • Required – wybierz czy pole powinno być wymagane
 • Validation Type - ustaw rodzaj walidacji np. e-mail, Liczba, Url
 • Store View – sklep/widok sklepu w którym dostępne będzie pole

Dodane pole pokaże się w tabeli Content > Form Fields.

Aby przycisk Ask About Product był widoczny na stronie produktu należy dodać do produktu atrybut
19
20
Następnie pojawi nam się nowe pole w skecji Attributes na stronie edycji produktu o nazwie Show Ask for Details button. Włączamy i zapisujemy produkt.
Moduł umożliwia również definiowanie adresów mailowych sprzedawców dla wybranych produktów poprzez atrybut set_seller, oddajemy go do produktu w ten sam sposób co poprzedni atrybut. W edycji atrybutu powinniśmy teraz zdefiniować sprzedawców wraz z ich mailami.

Przycisk Ask About Product pokaże się na stronie produktu. Naciśnięty wyświetli modal z szablonem formularza.

B 5

Szablon zawiera pola, które zostały dodane w poprzednich krokach. Po kliknięciu send, użytkownik zostanie powiadomiony czy e-mail został wysłany poprawnie.

B 6

Po wysłaniu zapytania, przejdź do Reports > Ask For Details Pro > Mail. Tutaj ujrzysz tabelę która zawierać będzie wszystkie dotąd zadane zapytania.

B 7

By zobaczyć zawartość pytania, w kolumnie Action, zaznacz Select i wybierz View. Przykładowa treść została przedstawiona poniżej.

B 8

Aby ustawić google reCaptcha należy pamiętać o dodaniu Google API website key i Google API website key w Stores > Configration > Security > Google reCaptcha.

Instalacja modułu

Instalacja przez Composer

 1. Dodaj repozytorium do pliku composer.json:
"repositories": [
  ...
  {
    "type": "vcs",
    "url": "git@git.auroracreation.com:aurora-modules/AskForDetailsPro.git"
  }
  ...
],
 1. Zmodyfikuj plik composer.json:
"require": {
  ...
  "aurora/module-ask-for-details-pro": "*"
  ...
},
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
composer update aurora/module-faq
php bin/magento module:enable Aurora_AskForDetailsPro
php bin/magento setup:upgrade

Instalacja manualna

 1. Rozpakuj archiwum
 2. Przenieś pliki modułu na serwer do lokalizacji:
{Magento root}
└── app/
  └── code
 1. W folderze głównym Magento wykonaj następujące polecenia:
php bin/magento module:enable Aurora_AskForDetailsPro
php bin/magento setup:upgrade

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi modułami!